Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Výběrové řízení

  

Existuje více způsobů výběru zaměstnanců a záleží na zaměstnavateli, který si zvolí. Na všechny formy výběrových řízení Vás může připravit Kariérní centrum a poradenství, které je na UHK k dispozici bezplatně.

Přijímací pohovor
Přijímací pohovory jsou dlouhodobě nejpoužívanější metoda. Většinou se alespoň část pohovoru věnuje sérii známých pohovorových otázek (Proč chcete pracovat právě u nás? Proč bychom měli vybrat právě Vás? Uveďte Vaše tři plusy a tři mínusy, na kterých byste měli ještě pracovat? …) Tyto otázky umožňují zjistit znalosti, postoje a motivaci uchazeče. Existují různé formy přijímacích pohovorů, např. strukturované, nestrukturované, skupinové, 1+1, 3+1 a další. V poslední době se zaměstnavatelé od této varianty odklání z důvodu problematického ověřování si tvrzení uchazeče.

Psychologické testování
Psychologické testování má, zvláště pak v některých odvětvích (např. pomáhající profese, zátěžové profese, management), dlouhodobou tradici. Dle typu pozice je využíváno testů inteligence, motivace, odolnosti vůči stresu, reakcí v krizových situacích, zacházení s konfliktem, týmové role atd.

Assessment centrum
Metoda realizace výběrového řízení, která poskytuje možnost získání různých informací a ověření schopností v rámci jednoho časového úseku. Jedná se o blok aktivit, sestavených dle konkrétních požadavků pozice, obsahující např. psychologické testy, skupinové diskuze, týmovou práci, modelové situace, praktické ověření schopností a dovedností (práce na PC, znalost cizího jazyka, komunikační dovednosti atd.). Specifické je, že všichni vybraní uchazeči procházejí aktivitami společně, což umožňuje zaměstnavateli srovnání. I na tuto formu výběru zaměstnanců jsme schopni Vás připravit.

Grafologie
Využívání grafologie vychází z předpokladu, že v písmu lze odhalit odraz psychických vlastností. Vzhledem k minimalizaci ručně psaného projevu a ztráty fixace písma, je využívána stále méně. Názory na její objektivitu a spolehlivost se různí.
 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové