Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Kariérní poradenství na UHK

  
 
Cílem kariérního poradenství je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy Univerzity Hradec Králové na situaci na trhu práce s ohledem na studovaný obor a osobnostní předpoklady. Snažíme se za pomoci celé škály nástrojů individuálního a skupinového kariérního poradenství zvyšovat úspěšnost našich absolventů na trhu práce a připravovat je na nové situace související nejen s hledáním a účastí ve výběrových řízeních, ale i adaptačním procesem po nástupu do zaměstnání.
 
Co konkrétně nabízíme?
 
  • Příprava na výběrové řízení (psaní životopisu, motivačního dopisu, sebeprezentace, videotrénink, příprava na assessment centrum),
  • koučování, sebezkušenostní aktivity a bilanční diagnostika,
  • informace o kvalifikačním přesahu a uplatnitelnosti studovaného oboru v dalších odvětvích,
  • orientace v možnostech získání dotací a podpory v oblasti zaměstnávání absolventů,
  • informace o nabídkách práce, brigád a stáží od firem, které s námi spolupracují, …

 


Jak to funguje?


  • Zaručenou cestou je sjednání individuální konzultace předem, prostřednictvím mailu či telefonu (kontakty zde). Je však možné využít i pohotovostní hodin poradců, které jsou určeny pro neobjenané klienty.
  • Konzultace CV probíhají i po emailu.
  • Skupinové aktivity jsou plánovány s časovým předstihem a jejich nabídku najdete v Kalendáři akcí. Většinou je třeba se na tyto aktivity přihlásit předem, prostřednictvím webu.
  • Nabídku praktických workshopů najdete také v Kalendáři akcí. Na tyto akce je vhodné se přihlásit předem prostřednictvím webu.

 


Kde nás najdete?


Kariérní centrum najdete na budově A (OSV), ve třetím patře, místnost 4472 (hned vedle výtahu). Bližší informace o jeho činnosti můžete získat také v Kontaktním místě Poradenského centra, které najdete na budově A, v přízemí, místnost 2452 (naproti pobočce České spořitelny).


mapa cesty do Kariérního centra:


mapka
 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové