Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Co je to mentoring?

  

Mentoring je profesionální vztah dvou osob – mentora (odborníka) a mentorovaného studenta. Jde o účinný způsob předávání zkušeností, rozvoje schopností a dovedností, možnost osobního rozvoje obou zúčastněných. Tento vztah, založený na vzájemné důvěře, je přínosem pro mentora i studenta.


Mentoring pod záštitou Kariérního centra Univerzity Hradec Králové má danou základní strukturu spolupráce a hodnocení. Individuální plán spolupráce je založen na dohodě mentora a mentorovaného a není nijak časově ani obsahově omezován.


Kdo jsou účastníci mentoringu? 

Mentor
Mentorem se může stát osoba, která je schopna motivovat, být vzorem a vůdčí osobností, má chuť sama se dále rozvíjet, předávat své profesní zkušenosti a dovednosti, odborné rady či podnětné nápady.
Mentor působí jako vzor a pomáhá mentorovanému studentovi poznat vlastní potenciál a přivádí ho k zodpovědnosti, podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá k jeho kariérnímu růstu, k vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů.


Mentee = mentorovaný
Mentorovaným se může stát každý, kdo má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji, projevuje zájem o rady a konzultace s mentorem, zapojuje se do projektů a takto aktivně pracuje na své budoucnosti. Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací, úkolů a vychází ze zkušeností mentora.


Některé nástroje mentoringu

  • Stínování - mentorovaný se stane "stínem" mentora, doprovází a pozoruje při pracovních aktivítách
  • Spolupráce a vedení při zapojení do reálných projektů na pracovišti
  • Odborná konzultace - týkající se práce, oboru, zaměření
  • Konzultace odborné práce - i to může být doplňkovou činnosti, student může s mentorem konzultovat například svou závěrečnou práci


 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové