Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Jak se zapojit?

  

Pro mentora

Vítáme všechny odborníky z praxe, jejichž zaměření se vztahuje k některému z oborů Univerzity Hradec Králové. Pokud máte zájem zapojit se, spojte se s námi pro více informací. 


Co Vás čeká?


 1. Rozhodnutí stát se mentorem

Máte chuť předávat své zkušenosti, přispět k rozvoji společnosti, být v kontaktu s mladými lidmi, být pro někoho vzorem, rozvíjet svou osobnost? Kontaktujte pracovníky Kariérního centra, kteří Vám představí možnosti aktivity Mentoring.


Co zvážit? Co můžu mentorovanému předat? Mám na takovouto spolupráci kapacitu? Jaká forma spolupráce by mi vyhovovala? Jakého mentorovaného hledám?


 1. Vytvoření medailonku, který bude zveřejněn na webu pro studenty.

Sami vytvoříte krátké představení sebe a své firmy - medailonek, kterým se chcete prezentovat před studenty a absolventy, my ho poté vložíme na web.


 1. Čekání, až Vás osloví uchazeči o mentoring

Po zveřejnění Vašeho medailonku na webu dáme studentům a absolventům čas, aby se rozhodli, zda právě vy jste pro ně ten pravý mentor.


 1. Výběr mentorovaného

Můžete použít vlastní výběrové techniky nebo využít služeb Kariérního centra Univerzity Hradec Králové, které Vám může pro výběr uchystat profesní nebo osobnostní diagnostiku studentů, assessment centrum, atd. Také existuje možnost, že Vás některý ze zájemců osloví natolik, že zvolíte bez dalšího výběru právě jeho.


 1. Společné setkání s mentorovaným a koordinátorkou Mentoringu za UHK, uzavření dohody o spolupráci a vytvoření individuálního plánu spolupráce.

Společně s Vaším vybraným menteem uzavřete dohodu o mentoringu. Jedná se o třístranou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a Univerzitou Hradec Králové. Nedílnou součástí bude také Váš individuální plán spolupráce – zvolené nástroje mentoringu, četnost setkání, který tvoříte společně s mentorovaným.


 1. Teď Vás již čeká samotné mentorování.
   
 2. Pravidelné hodnocení obou účastníků v předem daných termínech.

Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce, pracovnice Kariérního centra UHK Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve. Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět. Toto hodnocení slouží primárně nám - pro zhodnocení spolupráce a aktivity Mentoringu jako takové. Po dohodě ale můžeme poskytnout hodnocení Vašeho mentorování od mentorovaného i Vám.


 1. Ukončení spolupráce, možnost prodloužení nebo další pokračování bez záštity Kariérního centra UHK(záleží na soukromé dohodě). 

Pro mentorovaného

Vítáme všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém budoucím profesním životě a zkusit si reálné projekty, pod vedením zkušeného člověka pracujícího v oboru, který Vás zajímá.


Co Vás čeká?


 1. Rozhodnout se, zda chci skutečně vstoupit do aktivity Mentoring.

Co od mentoringu očekávám? Jsem připraven věnovat této aktivitě svůj čas? Chci pracovat na svém osobním i profesním rozvoji?


 1. Výběr mentora a přihlášení.

Co zvážit? Sedí mi mentor osobně? Vyhovují mi jeho nástroje mentoringu?


Jak se přihlásit? Po registraci na webu si můžete prohlédnout nabídku mentorů – jejich požadavky na mentorovaného, nástroje mentoringu které by rádi využívali atd. Pokud si z nabídky vyberete, klikněte na odkaz MÁM ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S TÍMTO MENTOREM. Poté se Vám objeví tabulka k vyplnění základních údajů, pro vložení životopisu a motivačního dopisu mentorovi. Dbejte na pravdivost i atraktivnost zadaných dat - právě toto je první krok, kterým máte možnost mentora přesvědčit, že si má pro spolupráci vybrat právě Vás.


 1. Teď jen čekat na oslovení od mentora - Mentor dává prostor pro přihlášení dalším možným zájemcům.
   
 2. Účast na výběrovém řízení / pohovoru.

Při výběru ze zájemců může mentor využít svých vlastních výběrových metod, nebo vybírat s pomocí Kariérního centra Univerzity Hradec Králové. Může se také stát, že  mentora zaujmete svou přihláškou natolik, že nebude potřebovat další zájemce ani pohovor.


 1. Společné setkání s mentorem a kooridinátorkou Mentoringu za UHK, uzavření dohody o spolupráci a individuálního plánu spolupráce.

Společně s mentorem a pracovnicí Kariérního centra UHK uzavřete dohodu o mentoringu. Jedná se o třístranou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a Univerzitou Hradec Králové. Nedílnou součástí je také individuální plán spolupráce, který tvoříte sami s mentorem – zde si ujasníte, jak budete spolupracovat, jak často se setkáte atd.


 1. Teď Vás čeká již samotné mentorování.
   
 2. Pravidelné hodnocení obou účastníků v předem daných termínech

Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce, pracovnice Kariérního centra UHK Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve. Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět. Toto hodnocení slouží primárně nám - pro zhodnocení spolupráce a aktivity Mentoringu jako takové. Po dohodě ale můžeme poskytnout hodnocení mentora i Vám - můžete ho zařadit do svého portfolia, dozvědět se zde na čem můžete zapracovat, ...


 1. Ukončení spolupráce, možnost prodloužení nebo další pokračování bez záštity Kariérní poradny UHK (záleží na soukromé dohodě)


 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové