Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Motivace pro mentory

  

Jako mentor máte možnost vlastního výběru mentorovaného, dle svých požadavků. U přihlášeného studenta/absolventa si můžete prověřit jeho vhodnost, zájem. Při výběru z uchazečů můžete spolupracovat s Kariérním centrem Univerzity Hradec Králové či využít vlastních výběrových technik.


Co Vám může mentoring přinést?


  • Získání nového náhledu na Vaši práci očima studenta – nezaujatého pozorovatele, osoby zvenčí nezatížené stereotypy,
  • možnost předávání zkušeností,
  • možnost stát se pro někoho vzorem, být inspirací,
  • další osobnostní rozvoj,
  • rozvoj vůdčích schopností,
  • možnost vyzkoušet si roli trenéra, motivátora, průvodce,
  • zvýšení prestiže firmy,
  • zviditelnění firmy, organizace – na webových stránkách projektu, rozšíření povědomí o Vašich činnostech mezi potencionálními zaměstnanci i klienty,
  • možnost prezentace firmy, organizace, Vámi vybraných témat a vaší práce před studenty, pořádání přednášek, workshopů,
  • možnost sám si „vychovat“ budoucího zaměstnance, který má opravdový zájem.


 
KONTAKT:
       + 420 493 331 389
       poradna@uhk.cz

       stránky Kariérního centra na UHK
       Facebook Poradenského centra UHK
   © 2014-2018 Univerzita Hradec Králové