Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

JobStart 2019 - informace pro vystavovatele

  

 


 


Termín a místo
Veletrh JobStart 2019 se koná v úterý 15. října 2019, 11:00 - 16:00.


Program bude probíhat v budově A (Hradecká 1227) Univerzity Hradec Králové, lokace jednotlivých přednášek
a workshopů viz program. Výstavní plochy jsou umístěny v atriu a na ochozech budovy.


Fotka vestibulu


_____________________________________________


Registrace


Přihlášky
Přihlášku k účasti na veletrhu je možné odeslat prostřednictvím webového formuláře. V přihlášce si vystavovatel vybírá způsob zapojení:

1. využití výstavní plochy, představení firmy studentům s využitím stánků;
2. aktivní zapojení do programu - formou přednášky, workshopu, pohovor na nečisto, apod.


(V přihlášce zaměstnavatel vyplňuje zájem o aktivní účast na veletrhu, kterou rozšiřuje předběžnou nabídku. Z nabídky bude poté vybrán TOP výběr aktivit, které se stanou součástí programu.)Přijetí přihlášky bude vždy potvrzeno emailem.


Registrace budou zahájeny na přelomu června/července 2019. 


Ceník výstavních ploch
Výstavní plochy budou vybaveny stolky a židlemi. Vystavovatel si může donést vlastní rollupy apod., které nepřesahují šírku určeného prostoru.


Varianta A: jeden stolek + 2 židle (šírka prostoru 100 - 150 cm) - 2000 Kč
Varianta B: dva stolky + 4 židle (šířka prostoru 200 - 300 cm) - 4000 Kč
Varianta C: vlastní stánek - dle šířky prostorů varianty A a B


Neziskové, školské a obdobné organizace mohou v přihlášce požádat o slevu z poplatku. Tato žádost bude individuálně posouzena. 
 


Platba účastnického poplatku a zveřejnění loga firmy
Přihláška bude po odeslání zpracována pracovníky Kariérního centra. Zaměstnavatel obdrží potvrzení o přijetí přihlášky a následně také pokyny pro zaplacení účastnického poplatku či o odpuštění poplatku. Vyčkejte na doručení faktury!


Zaplacením poplatku či přijetím žádosti o jeho prominutí je proces registrace ukončen. Pokud si přejete být zveřejněni jako partneři akce, logo Vaší firmy se objeví v sekci Partneři akce. Logo je automaticky staženo z profilu firmy na Kariérním webu, pokud logo nemáte vloženo, prosím, učiňte tak.


_____________________________________________


V den akce:


Příprava výstavní plochy
Vstup do arealů je možný dvě hodiny před začátkem akce. Přípravy výstavních ploch by měly být dokončeny do 10:45. Po té bude následovat oficiální zahájení akce.

Parkování
Vystavovatelé mohou k parkování využívat parkoviště Univerzity Hradec Králové. Vjezd z ulice Hradcká. Prosíme, využívejte všech parkovacích ploch, kromě parkovacích míst vyhrazených pro rezidenty (první dvě řady u budovy). 


 
 
   © 2014-2019 Univerzita Hradec Králové