Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

Kariérní poradenství

  

Co je kariéra?
Kariéra je profesní dráha jedince. Může být vnímána jako celoživotní proces nebo proces v krátkém časovém úseku profesního života. Začíná v okamžiku, kdy člověk vstoupí na pracovní trh. Důležité však je, připravovat se na ni s předstihem, ideálně již v průběhu studia.

Jak to chodí na trhu práce?
Trh práce se velmi rychle vyvíjí a mění a je ovlivněn aktuálními dynamicky se vyvíjejícími odvětvími. Při studiu se připravujeme na trh práce, jehož podobu můžeme z určitého pohledu pouze předvídat. Je možné, že dnešní studenti se uplatní v pracovních pozicích, které v současné době ještě nejsou definovány a teprve vzniknou.


Kariérní poradenství
Kariérní poradenství je komplexní souhrn individuálních i skupinových aktivit, jejichž cílem je podpořit klienta při rozhodnutích a seberozvoji, které ovlivňují jeho budoucí či současnou kariéru. Oblast podpory se vztahuje ke studiu, volbě oboru, vstupu a fungování na trhu práce, volby zaměstnání, dalšího vzdělávání a rozvoje schopností a dovedností uplatnitelných na trhu práce, hledání zaměstnání, při přípravě na výběrové řízení, sebehodnocení nebo například sebevědomí.


Kariérní poradenství na Univerzitě Hradec Králové je poskytováno bezplatně, formou individuálních konzultací a skupinových aktivit. Naším cílem je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy na situaci na trhu práce s ohledem na studovaný obor a osobnostní předpoklady.


Co konkrétně nabízíme? Více informací naleznete zde.


 
 
   © 2014-2019 Univerzita Hradec Králové