Záleží nám na vaší kariéře

 
 
Náš tým

Ing. Mgr. Ivana Bauerová

Kariérní centrum a Absolventský klub
e:
ivana.bauerova@uhk.cz
t: + 420 493 332 920
m: + 420 737 227 187
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 32451


 Ivana je novou posilou kariérního centra. Pomůže vám zorientovat a prosadit se ve světě praxe. Obracet se na ni mohou studenti i absolventi jak ve věcech pracovního uplatnění, tak s náměty na zlepšení činnosti kariérního poradenství v rámci Informačně-poradenského a kariérního centra.

Více o pracovních zkušenostech Ivany najdete na LinkedInStudentům nabízí konzultace týkající se kariérního poradenství (vstup na pracovní trh, konzultace zaměřené na reflexi svých možností a dovedností, zpracování kvalitního CV, přípravu na přijímací řízení apod.), konzultaci vhodně zvoleného oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče a pomoc při zjišťování svého potenciálu a osobního rozvoje formou koučinku.

 

Mgr. Gabriela Skálová

Gabriela Skálováspecialistka Kariérního centra
e:
gabriela.skalova@uhk.cz
t: + 420 493 332 920

m: +420 737 227 188
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 32451


Gabriela působí na pozici Specialisty Kariérního centra a Alumni koordinátora. V minulosti pracovala v IT firmě jako Recruiter, kde dělala nábor IT specialistů – tedy komunikovala s kandidáty a klienty, vedla pohovory apod. Ráda své zkušenosti z náboru ze soukromého sektoru uplatní v Kariérním centru. Zaměřuje se na navazování a rozvíjení spolupráce Kariérního centra s aplikační sférou. Komunikuje se zaměstnavateli a odborníky z praxe, kteří vystupují na univerzitních workshopech a přednáškách.

Potřebujete pomoct napsat životopis a pomoct s přípravou na vstup na trh práce? Studentům a studentkám univerzity Gábina ráda pomůže se sepsáním životopisu a s přípravou na pohovor.

Ing. Zdeňka Kulhánková

Zdeňka KulhánkováVedoucí Informačně-poradenského a karierního centra (IPaKC)
Kontaktní pracovník IPaKC
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 32452
e:
zdenka.kulhankova@uhk.cz
t: +420 493 331 389

m (služ.): + 420 737 227 132

Zdeňka v pozici vedoucí Informačně-poradenského a kariérního centra (IPaKC) zajišťuje koordinaci práce interních a externích spolupracovníků IPaKC tak, aby studenti a uchazeči o studium na UHK dostali maximálně efektivní podporu.

IPaKC zajišťuje osvětové, rozvojové a vzdělávací aktivity pro studenty, zaměstnance UHK i veřejnost. Součástí práce IPaKC je také odstraňování informačních, komunikačních, architektonických a orientačních bariér. Obracejte se na ni, máte-li náměty na spolupráci či na zlepšení těchto činností.

Zdeňka je zároveň kontaktním pracovníkem IPaKC. Jste-li student, absolvent či uchazeč o studium na UHK a potřebujete informaci na koho se obrátit s žádostí o pomoc při řešení svého problému souvisejícího s činnostmi IPaKC, nasměruje vás k odborníkovi z interních či externích služeb. 
Kdo jsme

Kariérní centrum UHK je součástí Informačně-poradenského a kariérního centra Univerzity Hradec Králové - celouniverzitního pracoviště poskytujícího zdarma své služby všem studentům a absolventům Univerzity Hradec Králové (do dvou let od ukončení studia). 
Co nabízíme
Cílem centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy na situaci na trhu práce s ohledem na studovaný obor a osobnostní předpoklady.


 
Naše metody

Pomocí celé škály nástrojů kariérního poradenství, sebezkušenostních a vzdělávacích aktivit zvyšujeme úspěšnost a konkurenceschopnost našich absolventů na trhu práce. Více najdete v nabídce služeb studentům a absolventům.


Pracovní nabídky

Sociální pracovník pro pobočku Náchod
JUNIOR Java Developer
Učitel/učitelka odborných elektrotechnických předmětů
Konzultant/ka implementace IS
Asistent/ka specialisty online marketingu

 
Kde nás najdete

Kontaktní adresa: Hradecká 1227, Hradec Králové
Poštovní adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03.


Kontaktujte nás

adresa Hradecká 1227, Hradec Králové
telefon +420 493 332 920
2021 © Univerzita Hradec Králové