(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:DERS s. r. o.
sídlo:Polákova 737/1, 50002 Hradec Králové

URL adresa: http://www.ders.cz


typ činnosti společnosti: informatika a informační technologie


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Jsme česká společnost zabývající se poskytováním software, systémovou integrací a odbornou poradenskou činností k vlastním produktům.
Strategií společnosti je "Poskytování software a služeb s prokazatelnou přidanou hodnotou pro zákazníka, spolehlivost a otevřený přístup v jednání se zákazníkem i ve vnitrofiremní komunikaci."
Prokazatelnou přidanou hodnotu pro zákazníka nevnímáme pouze jako proklamaci, tento parametr je kontinuálně sledován a vyhodnocován u každého realizovaného projektu či poskytnuté služby.
Zákazník stojí v centru všech zájmů naší společnosti, je vnímán jako jeden z hlavních řídících prvků, který prostřednictvím svých požadavků a potřeb pomáhá určovat směr rozvoje společnosti.
Společnost si velmi cení odborných a morálních hodnot pracovníků, proto podporuje plánovitý a kontinuální proces vzdělávání. Za nejdůležitější hodnoty jsou ve společnosti považovány otevřenost, profesionalita, odbornost, smysl pro týmovou práci, samostatný a odpovědný přístup k zadaným úkolům.
Mezi nosné softwarové linie společnosti patří podpora procesů ve výzkumu, vývoji a inovacích a elektronické oběhy dokumentů.


počet zaměstnanců: 45