(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.
sídlo:Komenského 821, 541 01 Trutnov

URL adresa: http://www.te.jobs.cz


typ činnosti společnosti: výroba, průmysl a provoz


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je nadnárodní společnost s výrobou zaměřenou na komunikační,síťová relé, konektory,speciální odpory, plastové identifikační a ochranné prvky pro kabeláže.
Společnost se svými zhruba 1100 zaměstnanci je největším
zaměstnavatelem v regionu a patří k největším závodům v Evropě v rámci mateřské společnosti. Výroba montážních relé a konektorů je soustředěna v areálu v centru Trutnova. Závod v Poříčí se specializuje na plastikářské výrobky.


počet zaměstnanců: 1130