(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866
sídlo:Bratranců Veverkových 866, 53002 Pardubice

URL adresa: http://www.zsbrve.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Základní škola v ulici Bratranců Veverkových je dynamicky neustále se rozvíjející školou uprostřed města Pardubic. Ve škole jsou moderní učebny informatiky, interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. Žáci mohou navštěvovat dvě knihovny, výtvarný ateliér, dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. V současné době se ve škole nachází 20 tříd, školu navštěvuje 510 žáků.

Inovovaný školní vzdělávací program umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je do života. Výchovné a vzdělávací aktivity jsou součástí našeho vlastního školního projektu „Trendy & In“.

Velkou péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky. Vzděláváme samozřejmě žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky handicapované. Jako jedna z mála pardubických škol máme bezbariérový přístup. Žákům jsou k dispozici dyslektické asistentky a školní psycholožka, škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích.

Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 7. ročníku rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého nebo ruského jazyka. Škola je unikátní tím, že poskytuje vzdělání žákům dvou desítek národností. Od 7. ročníku mají žáci možnost profilovat se v oblasti základů věd, aplikované informatiky nebo hokejové přípravy.

Od roku 2013 škola spolupracuje s hokejovým klubem v Pardubicích na výchově budoucích hokejistů. Od 1. ročníku mohou žáci docházet na výuku plavání. Můžeme se také pyšnit titulem "první pilotní škola kin-ballu v ČR.


počet zaměstnanců: 48