(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
sídlo:Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové

URL adresa: http://www.tyflocentrum-hk.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. je krajským střediskem sociálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany, kteří se ocitli v těžké životní situace následkem ztráty či poškození zraku.
Poskytuje tyto ambulantní a terénní sociální služby:
- základní a odborné poradenství pro zrakově postižené
- průvodcovské a předčitatelské služby
- sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
- sociální rehabilitace pro zrakově postižené


počet zaměstnanců: 10