(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Asseco Central Europe, a.s.
sídlo:Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

URL adresa: http://www.asseco.com/ce


typ činnosti společnosti: informatika a informační technologie


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vkládání inzerátů


popis činnosti:

Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i další firmy s IT a telekomunikačním zaměřením. Společnost patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií. Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Asseco CE má dlouholeté zkušenosti s rozsáhlými projekty, u kterých klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů.


počet zaměstnanců: