(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Domov důchodců Černožice
sídlo:Revoluční 84, 50304 Černožice

URL adresa: http://www.doduce.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Posláním Domova důchodců Černožice je poskytovat v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem pobytové sociální služby seniorům. Usilovat o poskytování služby v souladu s individuálními potřebami každého klienta. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.Služba posiluje sociální začlenění seniora.

Máme registrované dvě sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

V Domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům, starším 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 64 seniorům, starším 60 let, kteří z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence nebo demence jiného typu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


počet zaměstnanců: 72