(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Regionální muzeum v Chrudimi
sídlo:Široká 86, 53701 Chrudim

URL adresa: http://www.muzeumcr.cz


typ činnosti společnosti: kultura a umění


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Regionální muzeum v Chrudimi spravuje cca 140 000 sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, přírodovědy, etnografie, umění a archívních dokladů. Pořádá výstavy, přednášky, besedy, dílny a lektorské programy pro školy a veřejnost. Spolupracuje s dalšími paměťovými a odbornými institucemi, školami a zájmovými sdruženími na Chrudimsku, v Pardubickém kraji i jinde. Ve stálých expozicích vystavuje příběh Chrudimska - Mozaika z dějin regionu, Plakáty Alfonse Muchy, získané na sklonku 19.století, Umělecké řemeslo a Lidový nábytek, včetně interiéru architekta Jana Kouly.
Činnosti, které probíhají v pozadí jsou vědecké, pedagogické, ekonomické, PR, restaurátorské atp. Archeologické pracoviště realizuje záchranné archeologické výzkumy.


počet zaměstnanců: 18