(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Tyfloservis, o.p.s.
sídlo:Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 - Nové město
provozovna:Milady Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové

URL adresa: http://www.tyfloservis.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis se věnuje podpoře dospělých lidí s těžkým zrakovým postižením s cílem vybavit je informacemi a dovednostmi, které jim umožní naplňovat životní potřeby a převzít zodpovědnost za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Působí však také na okolní společnost, kterou se snaží informovat o specifikách lidí se zrakovým postižením.
Služby jsou poskytovány bezplatně, v ambulanci i terénu, individuálně i skupinově prostřednictvím jednorázových konzultací nebo dlouhodobých kurzů. Pro osoby žijící v Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsou zajištěny střediskem se sídlem v Hradci Králové. Služby se zaměřují na poradenství v odzkoušení a výběru kompenzačních pomůcek a v jejich obsluze, v možnostech úprav prostředí, v sociálně právním systému ČR a návazných službách. Dlouhodobé kurzy se zaměřují na nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici počítače, vlastnoručního podpisu, sebeobsluhy, sociálních dovedností, obsluhy náročnějších pomůcek a vnímání reliéfních vyobrazení hmatem. Osvětová a další činnost se zaměřuje na odborné konzultace v dané problematice, pořádání zážitkových seminářů, konferencí, stáží studentů či pracovníků jiných organizací apod.


počet zaměstnanců: 44