(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola a Mateřská škola Praha 10 - Štěrboholy
sídlo:U Školy, 10200 Praha - Štěrboholy

URL adresa: http://www.zssterboholy.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Jsme školou, která se nachází v klidné, okrajové části Prahy, v Městské části Praha 10 - Štěrboholy. Právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Základní škola je neúplnou školou pouze s prvním stupněm, jejíž kapacita pro vzdělávání je 100 žáků. Od každého ročníku máme pouze jednu třídu, naplněnost se pohybuje v průměru 16 žáků na třídu. Mateřská škola má od školního roku 2013/2014 kapacitu 100 dětí, které jsou rozděleny dle věku do čtyř oddělení. 3 oddělení školní družiny mají kapacitu 80 žáků a kapacita školní jídelny je 200 strávníků. Součástí školy je počítačová učebna, zahrada s herními prvky a moderní hřiště s umělým povrchem.
K pohybovým aktivitám žáci využívají školní zahradu a hřiště s umělým povrchem, které je doplněno basketbalovými koši, a dále pak tělocvičnu ve sportovní hale, která sousedí přímo s naší budovou. Dobu přestávek tráví žáci v prostorách třídy či školní zahrady.


počet zaměstnanců: 25