(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Muzeum východních Čech v Hradci Králové
sídlo:Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
provozovna:Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové 1

URL adresa: http://www.muzeumhk.cz


typ činnosti společnosti: kultura a umění, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Mimo historické budovy na Eliščině nábřeží je součástí muzea také Památník bitvy 1866 na Chlumu a odloučené pracoviště v prostorách Gayerových kasáren v Opletalově ulici. Organizační struktura muzea je tvořena útvarem ředitelky, ekonomicko-provozním oddělením, oddělením ochrany a prezentace sbírkových předmětů, společenskovědním a přírodovědeckým oddělením. Muzeum obsazuje tyto typy pracovních pozic: konzervátor/ka, restaurátor/ka, dokumentátor/ka, fotograf/ka, muzejní pedagog/žka, programový/á a kulturně výchovný/á pracovník/ce, aranžér/ka-výtvarník/ice, průvodce/kyně, produkční, public relations, kurátor/ka, správce/kyně depozitáře, knihovník/nice, archeolog/žka, správce/kyně přírodovědecké knihovny, laborant/ka, preparátor/ka, hlavní účetní, účetní, personalista/tka, mzdový/á účetní, pokladní, pracovník údržby, uklízečka.<br><br>Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.<br>


počet zaměstnanců: 61