(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Raná péče Kuk, z.ú.
sídlo:Tomanova 5, 30100 Plzeň

URL adresa: http://www.ranapecekuk.eu


typ činnosti společnosti: speciální pedagogika, sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Raná péče Kuk, z.ú., poskytuje služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Služba je realizována především terénní formou, konzultace probíhají přímo v rodinách. Do rodin dojíždí poradci rané péče, kteří poskytují rodičům podporu, informace a odborné rady ohledně postižení a vývoje dítěte, doporučuje vhodné metody jak stimulovat dítě, aby se mohlo rozvíjet, jak v oblasti zrakového vnímání, tak v ostatních oblastech vývoje.


počet zaměstnanců: 6