(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Zdravotnická zachranná služba Královéhradeckého kraje
sídlo:Hradecká 1690/2A, 50012 Hradec Králové

URL adresa: http://www.zzskhk.cz


typ činnosti společnosti: zdravotnictví a farmacie


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

ZZSKHK je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem, s jednotným řízením, metodikou a ekonomikou. Podařilo se nám unifikovat vybavení sanitních vozů včetně zástavby, zdravotnickými přístroji, materiálem, léky, dokumentací, lékařskými postupy apod.
Hlavní činností je přednemocniční neodkladná péče, která je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. Současně je věnována pozornost i dalšímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.


počet zaměstnanců: 500