(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola Velké Hamry, Školní 541 - příspěvková organizace
sídlo:Školní 541, 46845 Velké Hamry

URL adresa: http://www.zsv.hamry.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Základní škola Velké Hamry je škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Škola má nyní přibližně 260 žáků ve 14 třídách. Jedná se o spádovou školu pro okolní obce. Vybavenost školy: škola je pavilonová - 2 tělocvičny, bazén, školní hřiště (kluziště), odborné učebny (PC, fyzika, školní knihovna, přírodopis, multimediální učebny s interaktivními tabulemi, wifi.
Věkově smíšený pedagogický sbor.
Zaměření je všeobecné s prvky inkluzivního vzdělávání - asistenti pedagoga, školní speciální pedagog.


počet zaměstnanců: 30