(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Měststké kulturní středisko Jaroměř
sídlo:nám. Dukelských hrdinů 240, 55101 Jaroměř
provozovna:Okružní 34, 55102 Jaroměř - Josefov

URL adresa: http://www.pevnostjosefov.cz/


typ činnosti společnosti: cestovní ruch a ubytování, kultura a umění, státní správa a samospráva


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Cílem střediska Pevnost Josefov je správa a zajištění provozu turistického areálu Bastion No. I a podzemí v pevnostním městě Josefově, zpřístupnění prohlídkové trasy vedoucí podzemními chodbami, stejně tak Galerie M.B. Brauna. Vedle této činnosti se středisko věnuje propagaci pevnostního města a oraganizaci kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Nabízíme interaktivní programy pro školy, při nichž se žáci i studenti seznamují s životem v pevnostním městě. Zajišťujeme komplexní informační servis návštěvníkům, vč. prodeje suvenýrů.


počet zaměstnanců: 11