(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, z. ú.
sídlo:Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové

URL adresa: http://www.tchk.cz


typ činnosti společnosti: informatika a informační technologie, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HK (TC HK) je organizací založenou městem HK za účelem podpory podnikání a rozvojem aktivit zejména pro začínající podnikatele, nevyjímaje studenty. Poskytujeme konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáháme se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. S UHK spolupracujeme již několik let.


počet zaměstnanců: 9