(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Oblastní charita Hradec Králové
sídlo:Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

URL adresa: http://www.charitahk.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Oblastní charita Hradec Králové je nestátní nezisková organizace - evidovaná právnická osoba zřízená římskokatolickou církví v roce 1992. Zajišťuje významnou část sociálních služeb a domácí ošetřovatelskou službu v Hradci Králové a v okolí, především v oblasti pomoci lidem v tísni a bez domova a domácí péče, některé služby jsou poskytovány v rámci celého Královéhradeckého kraje.Oblastní charita Hradec Králové poskytuje služby v těchto střediscích:<br>DŮM MATKY TEREZY,DOMOV PRO MATKY S DĚTMI,STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO,CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA,CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA, DOMÁCÍ HOSPICOVÁ SLŮUŽBA, PORADNA PRO LIDI V TÍSNI, INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM. Více na www.charitahk.cz <br>


počet zaměstnanců: 98