(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Apropo Jičín, o.p.s.
sídlo:Soudná 13, 506 01 Jičín

URL adresa: http://www.apropojicin.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Apropo Jičín pomáhá rodinám s dítětem s postižením žít plnohodnotný život. Dětem a mladým lidem s těžkým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením poskytujeme registrované sociální služby - osobní asistenci, denní stacionář a sociální rehabilitaci. Dále klientům nabízíme terapeutické aktivity (fyzioterapie, hipoterapie, chirofonetika, ad.), vzdělávací a volnočasové aktivity.


počet zaměstnanců: 25