(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Hilšer partners s.r.o.
sídlo:Opletalova, 110 00 Praha 1

URL adresa: http://www.hilser.cz


typ činnosti společnosti: marketing, média, reklama, personalistika


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vkládání inzerátů


popis činnosti:

Poradenská společnost zabývající se psychologickým poradenstvím pro firmy v oblasti lidských zdrojů, psychologickou diagnostikou uchazečů při výběrových řízení či stávajících zaměstnanců v rámci jejich profesního rozvoje, kariérovým poradenstvím pro adolescenty i dospělé, vzděláváním v oblasti psychosociálních dovedností, přípravou a realizací průzkumů i předvolebních kampaní, redigováním a tvorbou vnitropodnikových časopisů.


počet zaměstnanců: 8