(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
sídlo:Helsinská 2731, 39005 Tábor

URL adresa: http://www.kanka.info


typ činnosti společnosti: speciální pedagogika, sociální práce a péče, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků. Hlavním a nejdůležitějším cílem naší školy je připravit každého žáka na integraci do běžné společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých osobností. Škola klade důraz především na oblasti výchovy a vzdělávání pro praktický a samostatný život. Všechny školní vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální a personální, občanské. Prožitkovým a názorným učením, formou hry vedeme žáky k naplnění těchto kompetencí. Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickými centry (SPC), odbornými lékaři a dalšími institucemi po celé republice. Propojení školy a veřejného života je důležitou součástí našich cílů. Žáci školy využívají službu osobní asistence, která zajišťuje úkony pomoci při samoobslužných činnostech.


počet zaměstnanců: 41