(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Oblastní charita Jičín
sídlo:Na Jihu 553, 50601 Jičín

URL adresa: http://www.jicin.charita.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Oblastní charita Jičín je registrovanou právnickou osobou založenou 1.1.2006. Je zastřešena Diecézní Charitou Hradec Králové a Charitou Česká Republika.
Během několika let se stala ojedinělou neziskovou organizací v jičínském regionu, která zajišťuje tyto
služby:
- Tři Nízkoprahové kluby pro děti a mládež.
- Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
- Projekt "Včasná péče o rodinu" ve spolupráci s SPOD od roku 2012
- Pečovatelskou službu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
- Akreditované programy pro dobrovolníky
Hlavní cíle organizace jsou:
- Zlepšit situaci znevýhodněných a ohrožených dětí a jejich rodin.
- Propojování dobrovolnických programů s poskytovanými službami a aktivitami organizace.
- Pomáhat starým a nemocným lidem tak, aby mohli žít důstojným způsobem ve svých domovech a
nemuseli pro své handicapy odcházet do zařízení sociálních služeb.

Oblastní charita Jičín pomáhá v regionu šířit myšlenky vzájemné lidské pomoci, významu práce dobrovolníků a klade velký důraz na kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Pracovníci organizace jsou zvanými lektory, členy multidisciplinárních týmů a pracovních skupin na různé sociální problematiky. Organizace úzce spolupracuje s obecními úřady, Krajskými úřady Královéhradeckého a Libereckého kraje a dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu.


počet zaměstnanců: 27