(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Prostor plus o.p.s.
sídlo:Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

URL adresa: http://www.prostor-plus.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Obecně prospěšná společnost Prostor plus o.p.s. působí především v regionech Kutná Hora a Kolín, kde poskytuje sociální služby a to především služby sociální prevence s těmito cílovými skupinami: uživatelé návykových látek, osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež, kteří procházejí bouřlivým dospíváním a nemají k příznivému vývoji vyhovující prostředí.

Druhou větví působení společnosti Prostor plus je oblast vzdělávání. Konkrétně se jedná o programy: primární prevence na školách, psychologové na školách.Dále realizuje dvě lesní mateřské školky.

Posledním okruhem působení společnosti je oblast rozvoje, která má přesah i mimo region. Patří sem internetová a mobilní aplikace Lepší místo pro kultivaci společenského prostředí, dále pak sociální firma Social Trade a nakonec také Evropská dobrovolnická služba.


počet zaměstnanců: 60