(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola Novoborská
sídlo:Novoborská 371, 190 00 Praha 9

URL adresa: http://www.novoborska.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Velká sídlištní škola s vlastní zahradou a velmi kvalitním sportovním areálem. Její součástí je základní škola s přípravnou třídou, I. a II. stupněm (aktuálně 900 žáků), dále školní družina a školní jídelna. Škola je bezbariérová, poskytuje uplatnění i dětem hendikepovaným. Od září 2003 vzdělává podle průběžně inovovaného školního vzdělávacího programu "Šance pro všechny, vždy a ve všem". Vzdělávací program je zaměřen především na praktické dovednosti potřebné k úspěšné seberealizaci žáků v dnešní informační době (naším posláním není naučit děti odříkat texty, kterým nerozumí). V rámci plnění našeho školního vzdělávacího programu slavnostně obhajují své absolventské práce žáci devátých tříd. V Žákovském parlamentu zasedají zástupci 5.-9. tříd. Snažíme se v nich upevňovat vědomí, že vhodně formulovaný názor mohou nejen přednést, ale i prosazovat. Z podnětu žáků byl vytvořen úřad školního ombudsmana. Dětem jsou vedle vzdělávání poskytovány i jiné aktivity (zájmové kroužky, zájezdy, výlety, besídky,atd.).
Podstatnou odbornou pomocí všech pedagogů jsou 2 výchovné poradkyně a školní psycholožka.


počet zaměstnanců: 54