(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta s.r.o.
sídlo:Nerudova 1180, 50002 Hradec Králové

URL adresa: http://www.daneta.cz


typ činnosti společnosti: speciální pedagogika, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Soukromá škola speciální pro děti s kombinovaným postižením. Cílem mateřské školky je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat dětem se zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a sociální uplatnění ve společnosti.


počet zaměstnanců: