(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Centrum LIRA, z.ú.
sídlo:Matoušova 406/20, 46007 Liberec
provozovna:Třída E. Beneše 1549, 50012 Hradec Králové

URL adresa: http://www.centrumlira.cz


typ činnosti společnosti: speciální pedagogika, sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Centrum LIRA, z.ú. je nezisková organizace poskytující sociání služby. Poskytujeme sociální službu raná péče a sociálně aktiviziční služby.

Raná péče je určena rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let.

Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám dětí s poruchou autistického spektra od raného věku do 10 let.

Posláním Centra LIRA je poskytování odborných služeb, podpory a pomoci rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v raném a mladším školním věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Cílem Centra LIRA, z.ú. je:

- včasná informovanost veřejnosti, zájemců o službu i odborníků o službách, poskytovaných Centrem LIRA,
- zmírnění dopadu zdravotního postižení či závažné vývojové poruchy na vývoj dítěte,
- podpora a pomoc při začleňování dítěte do běžného sociálního prostředí a do předškolních a školních zařízení,
- předání informací o metodách a postupech práce s dítětem, o právech a nárocích, spojených s péčí o dítě, o dalších službách a zařízeních a o kontaktech na odborníky,
- zmírnění nepříznivého dopadu péče o dítě se zdravotním postižením či závažnou vývojovou poruchou na život celé rodiny a na její sociální začlenění.


počet zaměstnanců: 20