(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:KOUZELNÉ ŠKOLY - mateřská a základní škola
sídlo:Kodaňská 54/10, 101 00 Praha 10

URL adresa: http://www.vsfs.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Kouzelné školy – mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 jako školská právnická osoba s cílem využívat při vzdělávání metodu Montessori, a tím rozvíjet přirozené nadání každého dítěte. Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ pro další vzdělávání.<br><br>Kouzelné školy – mateřská a základní škola jsou nejmladším členem unikátního projektu Společenství škol (mateřská, základní, víceleté gymnázium, střední odborná a univerzita), které ve svém principu umožňuje vzdělání napříč generacemi.<br>


počet zaměstnanců: 18