(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Laxus z. ú.
sídlo:Sadová 2107, 28802 Nymburk
provozovna:Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové

URL adresa: http://www.laxus.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Poslání a vize Laxus z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.Cílové skupinyUživatelé nelegálních a legálních drog, gambleřiOsoby v konfliktu se zákonemRodiny a osoby blízkéDěti a mládežOdborná veřejnostCíleSociální a zdravotní stabilizace klientů.Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.Podílení se na ochraně veřejného zdraví.Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.


počet zaměstnanců: