(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Paměť národa Východní Čechy
sídlo:Bratří Štefanů 101/7, 500 03 Hradec Králové

URL adresa: https://www.postbellum.cz/regiony/vychodni-cechy/


typ činnosti společnosti: kultura a umění, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika.Tým Post Bellum sdružuje více než dvacet zaměstnanců a stovky spolupracovníků, kteří pracují na rozšiřování sbírky Paměť národa, zajišťují finanční prostředky a chod organizace, koordinují vzdělávací a osvětové projekty pro děti i dospělé, vyprávějí příběhy dál. Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, organizujeme společenské akce. Deset let na vlnách Českého rozhlasu vysíláme Příběhy 20. století. Podporujeme u žáků i studentů zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Každý rok vyhlašujeme největší dokumentaristickou soutěž v ČR a na Slovensku. Stále hledáme nové cesty, jak téma atraktivním způsobem přiblížit veřejnosti, jak rozproudit společenskou debatu o demokratických hodnotách.


počet zaměstnanců: