(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,p.o.
sídlo:Na Výběžku 118, 46015 Liberec

URL adresa: http://www.zsnavybezku.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

ZŠ Na Výběžku je plně organizovaná úplná škola městského typu umístěná v okrajové části města. Základní škola patří mezi malé školy „rodinného“ typu s celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí školy je školní jídelna s vývařovnou, školní družina a klub Foxík.Škola využívá k výuce specializované učebny (ICT, fyziky, přírodních věd, jazykovou učebnu), ke sportovním a volnočasovým aktivitám sokolovnu TJ Harcov, zrekonstruovaný areál hřiště, výukovou zahradu a okolí školy. Škola nemá speciální zaměření. Naší prioritou je předat všem dětem kvalitní vzdělání, individuálním přístupem rozvíjet potenciál a osobnost každého žáka komplexně, tak aby byla připravena na další vzdělání a život ve společnosti.


počet zaměstnanců: 33