(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Ministerstvo zahraničních věcí
sídlo:Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany

URL adresa: http://www.mzv.cz


typ činnosti společnosti: administrativa, ekonomika a finance, informatika a informační technologie, personalistika, státní správa a samospráva


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Vzhledem k charakteru své působnosti Ministerstvo zahraničních věcí ČR bezprostředně nevykonává státní správu vůči občanům. Při výkonu své působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy. Ministerstvo zahraničních věcí vzniklo z původního Ministerstva mezinárodních vztahů, a to zákonem č. 21/1993 Sb. (jedná se o jednu z četných novel tzv. kompetenčního zákona, t.j. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy). Ministerstvo zahraničních věcí ČR má stanovenu působnost v § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.Více informací na www.mzv.cz.


počet zaměstnanců: 1900