(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Klub Dětem, z.s.
sídlo:Tomkova 1232, 50003 Hradec Králové

URL adresa: http://www.klub.divadlodetem.cz


typ činnosti společnosti: kultura a umění, marketing, média, reklama, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Klub dětem, z.s. připravuje, pořádá a zajišťuje celoroční programy pro předškolní a školní děti, které probíhají během školního roku převážně v prostorách Ateliéru HDD na Starém Náměstí HK, ale také v různých městech České Republiky v rámci dětských festivalů. V Ateliéru HDD v Hradci Králové (v dopoledních hodinách) běží pravidelné výstavy s tématickými programy a výtvarnou dílnou, na kterých mohou spolupracovat také studenti vysokých škol. V rámci spolupráce si studenti osvojí značné komunikační a organizační schopnosi. Pod vedením zkušeného pedagoga si vyzkouší především práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Získání takových zkušeností je výhodné jak pro budoucí pedagogickou praxi, tak pro získání dobrého pracovního místa po zakončení studia. Klub Dětem, z.s. pořádá také každoroční letní prázdninové festivaly pro děti a mládež v nemocnicích, dětských domovech a léčebnách. Zde získávají spolupracující studenti mimo jiné také praktickou zkušenost v rámci plánovaných činností s dětmi v náročných životních situacích.


počet zaměstnanců: 6