(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
sídlo:Karmelitská, 118 12 Praha 1

URL adresa: http://www.msmt.cz


typ činnosti společnosti: administrativa, ekonomika a finance, informatika a informační technologie, speciální pedagogika, státní správa a samospráva, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona) a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu)


počet zaměstnanců: 1000