(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Bezpečnostní informační služba
sídlo:P.O. BOX 1, 150 07 Praha

URL adresa: http://www.bis.cz


typ činnosti společnosti: státní správa a samospráva


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Bezpečnostní informační služba se zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním informací týkající se aktivit ohrožující bezpečnost a zájmy státu. Jde o oblasti terorismu, organizovaného zločinu, činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území, aktivity ohrožující významné ekonomické zájmy státu, záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, činnosti ohrožující utajované informace.


počet zaměstnanců: