(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:NOMIA, z.ú.
sídlo:tř. E. Beneše 575, 50012 Hradec Králové

URL adresa: http://www.nomiahk.cz


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum. Působí především v Královéhradeckém kraji. Zaměření zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Pracují rovněž s pachateli trestné činnosti. Cílem je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.


počet zaměstnanců: 8