(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
sídlo:A. K. Vitáka 452, 56943 Jevíčko

URL adresa: http://www.gymjev.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Gymnázium Jevíčko (oficiálně Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452) je střední škola v Jevíčku. Gymnázium Jevíčko se nachází v Pardubickém kraji. Škola má 12 tříd, které navštěvuje 220 studentů.Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna.Škola vyučuje tři studijní obory.Studium čtyřleté s prohloubenou výukou jazyků. Je zaměřeno na humanitní předměty s prohloubenou výukou cizích jazyků. Prohloubení výuky jazyků spočívá v tom, že se ke dvěma světovým jazykům přidává ve třetím a čtvrtém ročníku povinná latina a ve čtvrtém ročníku základy třetího cizího jazyka. Hodinová dotace prvního jazyka je 5 hodin týdne + dvě hodiny povinně volitelné konverzace, druhého povinného jazyka 3 hodiny a třetího jazyka 2 hodiny týdně. Méně času je naopak věnováno výuce fyziky, chemie a matematiky.Studium čtyřleté všeobecné. Je zaměřeno na matematiku, biologii, chemii a fyziku.Kombinované lyceum s alternativním stylem výuky založeném především na waldorfské pedagogice. Od třetího ročníku studenti volí přírodovědné nebo technické zaměření.


počet zaměstnanců: 45