(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:SEMIRAMIS z.ú.
sídlo:Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
provozovna:Sadová 2107, 28802 Nymburk

URL adresa: http://www.os-semiramis.cz/


typ činnosti společnosti: sociální práce a péče, vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Poskytujeme certifikované preventivní a adiktologické služby a registrované sociální služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy. Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí. Také se zabýváme vzděláváním pedagogů, rodinným poradenstvím a provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež.


počet zaměstnanců: 32