(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Základní škola Dašice, okres Pardubice
sídlo:Sadová 416, 533 0 Dašice

URL adresa: http://www.dasice.cz


typ činnosti společnosti: vzdělávání a školství


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: mentoring, vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

Jsme venkovská základní škola s jednou až dvěma třídami v ročníku. Součástí je školní jídelna a školní družina se třemi odděleními. Výuka probíhá podle ŠVP s názvem Škola pro život. Chceme žáky vzdělávat v jednotlivých učebních oborech, ale také vést je ke schopnosti spolupracovat, nést odpovědnost za svoje činy. Každý rok připravujeme pro žáky tematicky zaměřený celoškolní projekt.Další celoškolní aktivity, například školní běh, olympiádu, projekt ochrany člověka za mimořádných událostí, ... realizujeme každý rok.


počet zaměstnanců: 30