(okno lze zavřít stiskem klávesy ESC)


název:Úřad práce České republiky
sídlo:Dobrovského 1278/25, 17000 Praha 7

URL adresa: http://portal.mpsv.cz/upcr/


typ činnosti společnosti: státní správa a samospráva


oblasti spolupráce s Univerzitou Hradec Králové: vyhledávání zaměstnanců, pořádání workshopů, vkládání inzerátů


popis činnosti:

EURES- jsou evropské služby zaměstnanosti, jejímž základním cílem je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (z angl. EURopean Employment Services) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 28 členských států EU, dále členské země EHP Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko.Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob.Poradci EURES působí na vybraných pobočkách Úřadů práce České republiky.


počet zaměstnanců: