Kariérní web

přihlášení: UHK / absolventi / zaměstnavatelé
 

  

Seznam spolupracujících firem - kategorie Státní správa a samospráva


Bezpečnostní informační služba
Praha
Český báňský úřad
Praha 1
Český statistický úřad
Praha 10
ČR - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Dům zahraniční spolupráce
Praha 1
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Praha 8
Generální finanční ředitelství, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Generální ředitelství cel
Praha 4
JUDr. Marcela Dvořáčková
Hradec Králóvé
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Krajský soud v Hradci Králové
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Hradec Králové 3
Město Hlinsko
Hlinsko
Město Hořice
Hořice
Město Lomnice nad Poplkou
Lomnice nad Popelkou
Město Vrchlabí
Vrchlabí
Městská část Praha 10
Praha 10
Městský úřad v Kolíně
Kolín
Měststké kulturní středisko Jaroměř
Jaroměř
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Praha 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Praha 1
Ministerstvo zahraničních věcí
Praha 1 - Hradčany
Ministerstvo zemědělství
Praha 1
Nejvyšší kontrolní úřad
Praha 7
Obec Žáky
Žáky
Státní zemědělský intervenční fond
Praha 1
Statutární město Hradec Králové
Hradec Králové
Úřad práce České republiky
Praha 7
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Praha

vrátit se na přehled kategorií 
   © 2014-2020 Univerzita Hradec Králové